จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

6 มกราคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 84 ปี

      วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ถวายเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรง มีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 84 ปี โดยมี พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วยข้าราชการ แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุร๊ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ