จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

28 กันยายน “วันพระราชทานธงชาติไทย”

     วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่ง วันที่ 28 กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติคือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ