จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

25 เมษายน 2564 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระองค์ท่าน ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ภายในหอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยมาถึงปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครู อาจารย์ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก
พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันท์ เมื่อปีพุทธศักราช 2098 ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์สุโขทัย ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเมื่อมีพระชนมายุได้ 9 พรรษา พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่า ทรงขอไปเลี้ยงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมเพื่อเป็นตัวประกันที่หงสาวดี ซึ่งในขณะนั้น กรุงศรีอยุธยาตกอยู่ในความปกครองของพม่า จนพระชนมายุได้ 15 พรรษา จึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ณ เมืองแครง ประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป และทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2133 ในรัชสมัยของพระองค์ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทย ให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแก่กรุงหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.2148 ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมเวลาที่ทรงขึ้นครองราชย์นาน 15 ปี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ