จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและวางพานพุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 1) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ