จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

2 มีนาคม“วันรบพิเศษ”

     วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมงาน “วันรบพิเศษ” ครบรอบปีที่ 55 โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
     โอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้เป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ นักกระโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บังคับหน่วยทหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ และคณะบุคคลต่างๆ จำนวน 60 คน ในฐานะ เป็นผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ อุทิศตนเพื่อสังคม และมีอุปการคุณ แก่หน่วยรบพิเศษ และ กองทัพบก ในห้วงปีที่ผ่านมา เพื่อการเชิดชูเกียรติ เนื่องใน “วันรบพิเศษ” ประจำปี 2564 โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา และเพื่อนทหารรบพิเศษ เข้าร่วม ในพิธี ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ