จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิต

     วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งทุกขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นแบบ New Normal มีการเว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ โควิด-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ