จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

โครงส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ