จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

โครงการ “หมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็งสู้ภัยโควิด 19”

     วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ จิตอาสา อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตามโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็งสู้ภัยโควิด 19” ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเพชรโสธร หมู่ที่ 4 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งถูกจัดตั้งโดยชุมชน ในลักษณะรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน มีแล้วแบ่งปัน” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากเงินบริจาคของคนในชุมชน เพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มสีเขียว และผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง รวม 45 คน ที่ต้องถูกกักตัวในที่พักอาศัย Home Isolation ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี เพื่อลดปัญหาในการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลหลักที่มีจำนวนจำกัด ไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวให้กำลังใจในการทำงาน และความเสียสละ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของความสามัคคีของคนในชุมชน แบบพึ่งพากันเอง ที่คอยเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือแยกผู้กักตัว โดยชุมชนค่อยจัดเจ้าหน้าที่ส่งข้าว ส่งน้ำ และเวชภัณฑ์ยาตามอาการ และติดตามประเมินผลทุกวัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน เพื่อให้เป็น “หมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนแข็งสู้ภัยโควิด 19” โอกาสเดี่ยวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งให้กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อใช้ดูแล ผู้ป่วยและผู้กักตัวภายในที่พักอาศัย Home Isolation เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมบอกด้วยว่า จากนี้ไปตนเองจะสละเงินเดือนตนเอง จำนวน 2 เดือน เป็นเงิน 153,000 บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นทุนในการจัดตั้งโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร ร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยจะช่วยซื้ออาหาร สิ่งอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น จากร้านต่างๆ เพื่อไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลสนาม และผู้ได้รับความเดือดร้อน และเชิญชวนข้าราชการที่ประสงค์ร่วมโครงการร่วมสมทบเงินช่วยเหลือตามกำลัง นอกจากนี้ยังขอความร่วมมืออำเภอ อปท.ส่วนราชการ ภาคเอกชน ช่วยขยายผลโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ช่วยอุดหนุนร้านค้าในพื้นที่ เพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบในหมู่บ้าน/ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
      ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาหายแล้วแต่ยังคงต้องเข้ารับการกักต่อ เป็นเวลา 14 ณ ศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation (CI) วัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยสถานที่ดังกล่าว สามารถรองรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว เพื่อกักตัวเป็นเวาล 14 วัน ก่อนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ อยู่กับครอบครัวด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ