จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

โครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน,นางประภารัตน์ เกตุพันธ์ุ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี นำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย จัดทำถังขยะเปียก เพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผัก เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้พื้นที่ว่างในการสร้างอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ