จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

โครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ