จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

โครงการอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจจริต ประพฤติมิชอบกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

     วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโฉนด และเปิดโครงการอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจจริต ประพฤติมิชอบกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “รวมพลังขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบสายงานที่ดินจังหวัดลพบุรีหัวข้อการมีส่วนร่วมและแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงานที่ดิน” ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ