จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

     วันจันทร์ที่  5 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวพูพิศ ลาวัลย์ พัฒนาการอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมกับนายช่างโยธา อปท. ลงพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” และ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ในพื้นที่ ต. ชอนน้อย ต.หนองบัว และ ต.โคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี เพื่อที่นายช่างโยธาได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัดพื้นที่ นำไปออกแบบแปลงตามบริบทพื้นที่ ก่อนดำเนินการปรับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล”

ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ