จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

“โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564”

     วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน กล่าวบังคมทูลถวายรายงาน “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564” พร้อมทั้งนำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ เขื่อนป่าสักชลลิทธิ์ หน้าวัดเขาพระ หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
      สำหรับพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ เป็นพันธุ์ปลาเบญจพรรณ ซึ่งเป็นปลาที่กินพืชเป็นอาหารหลัก สามารถเจริญเติบโตเร็ว ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สก และ ปลานวลจันทร์ จำนวน 500,000 ตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเป็นการเพิ่มการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ สมดังพระราชดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอนหนึ่งว่า “ที่ใดมีน้ำ ที่นั้นต้องมีปลา”

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ