จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6

     วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นำโดยนายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการกิจกรรมสำนักงานปลอดขยะภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 ทุกวันอังคารที่สองของเดือน มีส่วนราชการ หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ นำโดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการต่าง ๆ ได้นำขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เช่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดลพบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. สภากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ฯลฯ จำนวนขยะรีไซเคิล 424.9 กิโลกลัม และจำนวนขยะอันตราย 6.1 กิโลกรัม

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ