จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

      วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับเด็กชายคมชิต กาเบา อายุ 7 ปี พิการบกพร่องทางสติปัญญา และนายบุญรอด ศรีสุขา อายุ 86 ปี ผู้ป่วยยากไร้
จากนั้น เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดชัยมงคลวนาราม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์จังหวัดลพบุรี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด อีกทั้งมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ทุน และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ทุน หลักจากนั้นได้เยี่ยมชมการให้บริการคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ และคลินิกเสริมจากหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง ในรูปแบบกิจกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐให้แก่เกษตรกรตลอดทั้งประชาชนผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
 
 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ