จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

      วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวดลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับนางหนูทิพ แถวไธสง อายุ 58 ปี และนายนิเวศน์ นุ่มขุนทด อายุ 17 ปี พิการบกพร่องทางสติปัญญา
     จากนั้น เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอลำสนธิหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 50 ชุด อีกทั้งมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ทุน และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ทุน หลักจากนั้นได้เยี่ยมชมการให้บริการคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ และคลินิกเสริมจากหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง ในรูปแบบกิจกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐให้แก่เกษตรกร ตลอดทั้งประชาชนผู้สนใจ ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ