จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

แถลงสถานการณ์โควิด-19 จ.ลพบุรี ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

     วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวสถานการณ์การณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี โดยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางกฤษณา ภาณุเวช ขนส่งจังหวัดลพบุรี และนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงสรุปสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19ของจังหวัดลพบุรี โดยนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี  แถลงว่าขณะนี้จังหวัดลพบุรีมีการส่งตรวจหาเชื้อสะสมทั้งหมด 2,831 ราย พบเชื้อ 20 ราย  ไม่พบเชื้อ 2,473 ราย รอผลตรวจ 338 ราย โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดลพบุรี  20 ราย อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอโคกสำโรง 2 ราย และอำเภอท่าวุ้ง 17 ราย วันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย ซึ่งแพทย์ให้กลับไปพักและกักตัวต่ออีก 14 วัน นางกฤษณา ภาณุเวช ขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงถึง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่า ในช่วงนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีและสำนักงานขนส่งสาขาได้งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถรายใหม่ทุกชนิด และงดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานฯ ทุกประเภท หากประชาชนประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ และนำผลการอบรมไปขอรับใบอนุญาตขับรถที่สำนักงานขนส่งได้ทุกแห่ง สำหรับงานทะเบียนและภาษีรถทุกชนิดยังเปิดให้บริการตามปกติ  และกรณีผู้ที่ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุในช่วงนี้ ยังได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการขนส่งทำความสะอาดบริเวณสถานประกอบการและยานพาหนะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนบรรทุกสินค้าทุกครั้ง  พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและให้อยู่ในรถโดยไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า และปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด    นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงว่า แม้ว่าจังหวัดลพบุรีจะไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มาหลายวันแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ เนื่องจากสถิติผู้ติดเชื้อของประเทศในวันนี้ก็ยังค่อนข้างสูง และยังมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดใกล้เคียงด้วย จึงขอให้พี่น้องประชาชนยังคงต้องยกการ์ดสูงด้วยการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคทราบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเช่นกัน ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ ทั้งเรื่องการลักลอบเล่นการพนันทุกชนิดและการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าว หากพบเห็นขอให้แจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดทันที 

สุภาวดี สมศรี สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ