จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อน

     วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายอำเภอโคกสำโรง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณี นางพัชนี ปิ่นแก้ว อยู่บ้านเลขที่  70/1 ม.2 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ทูลเกล้าฯถวายฎีกา ขอความช่วยเหลือให้ ด.ช.เกรียงไกร  ปิ่นแก้ว อายุ 14 ปี ซึ่งเป็นหลาน พิการซ้ำซ้อน (2,5,6) พิการตั้งแต่กำเนิดและได้ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บกระดูกแทงเข้ากระเพาะปัสสาวะ ทำให้ต้องเจาะหน้าท้องเพื่อใส่ท่อปัสสาวะ โดยนางพัชนีย์ฯมีความประสงค์ขอค่าเดินทางเพื่อพาคนพิการไปพบแพทย์ที่ รพ.ศิริราช  โดยหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
     1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้ให้คำแนะนำเรื่องของสิทธิผู้พิการพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและจะดำเนินการช่วยเหลือในด้านเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2,000 บาท ต่อไป

     2. สำนักงานเหล่ากาชาด ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและ เงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ในครั้ง ต่อไป

     3. สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดลพบุรี จะทำเรื่องส่งตัวคนพิการ (ผู้ป่วย)ให้กับ รพ.ศิริราช และจะประสาน ถึงแนวทางการดูแลรักษา

     4. อำเภอโคกสำโรง ได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาท และได้มอบหมายบุคคลากรเข้ามาดูแล ติดตามครอบครัวของนางพัชนีฯ เป็นระยะ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ