จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

     วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอหนองม่วง กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ นางสาวกัญญาวีร์ มัจฉา อยู่บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มารดา เด็กชายรัฐศาสตร์ ตุ้มทอง (บุตร) ผู้ทูลเกล้าฯถวายฎีกา ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี มอบวัสดุอุปกรณ์ ในการต่อเติมบ้าน ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,000 บาท

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ