จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

     วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.45 น. นายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
     สำหรับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ตามโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าต้อเนื้อ ต้อหิน และโรคของเปลือกตาในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษา มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 254 ราย ทำการผ่าตัด จำนวน 164 ราย จำแนกเป็น ผ่าต้อกระจก 66 ราย ผ่าตัดต้อเนื้อ 97 ราย ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาม้วนออก 1 ราย มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ 39 ราย มอบแว่นกันลมกันแดด 151 ราย โดยในวันนี้ นายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยและคณะ ได้มอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้เข้ารับการผ่าตัด และมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยการเดิน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทีมจักษุแพทย์และประชาชนที่มารับบริการ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ