จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช บำเพ็ญกุศลถวายพระอุดมศีลคุณ

     วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส บำเพ็ญกุศลถวายพระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺญฺ) น.ธ.เอก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรหมโลก ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ