จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี

     วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาขวาง อำเภอพัฒนานิคม รับฟังผลกาดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเขาขวาง และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน
     จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม รับฟังผลกาดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มอบนโยบาย แก่คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และของประเทศ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 
..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi
 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ