จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี

     วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ และโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มอบนโยบาย แก่คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และของประเทศ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi
https://www.facebook.com/ourhomeourlopburi
#จังหวัดลพบุรี
#ลพบุรีบ้านเรา
#ChangeForGood

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ