จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

การบริการ และการท่องเที่ยว

ศาลพระกาฬ

ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

รายละเอียด

ศาลพระกาฬ หรือเดิมเรียกว่า ศาลสูง เป็นโบราณสถานและศาสนสถานที่ตั้งอยู่กลางวงเวียนชื่อ วงเวียนศรีสุนทร บนถนนนารายณ์มหาราช ในเขตตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด และเส้นทางรถไฟสายเหนือ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าพ่อพระกาฬ เทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอำนาจ

 

ลักษณะเด่น

  • เทวสถานเก่าแก่ของขอม
  • ศิลาจารึก 8เหลี่ยม
  • ศาลสร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราช
  • ที่อยู่อาศัยของฝูงลิงกว่า 300 ตัว

ประวัติ

เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง ที่ทับหลังซึ่งทำด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณด้วย ส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระนารายณ์ยืน ทำด้วยศิลา 2 องค์เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไปภายหลังมีผู้นำพระเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

 

เวลาทำการ

วันอาทิตย์ : 08:30 – 17:30
วันจันทร์ : 08:30 – 17:30
วันอังคาร : 08:30 – 17:30
วันพุธ : 08:30 – 17:30
วันพฤหัสบดี : 08:30 – 17:30
วันศุกร์ : 08:30 – 17:30
วันเสาร์ : 08:30 – 17:30
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน

Google Map

แกลเลอรี่รูปภาพ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ