จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลพบุรี kickoff สวมใส่ผ้าไทย

     วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการร่วมกันสวมผ้าไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ท้องถิ่นต่างๆอย่างทั่วถึง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จังหวัดลพบุรีจึงขอเชิญชวนบุคลากรในจังหวัดลพบุรีสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ