จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

     วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายสตรี ร่วมประชุมเพื่อบริหารงานกองทุน กำกับ ดูแลติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาอนุมัติโครงการ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ