จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอโคกสำโรง

     วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ประสบเหตุ(วาตภัย) จำนวน 4 ราย ในเขตอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ