จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ผู้แทนอำเภอบ้านหมี่ และผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ประสบเหตุ (วาตภัย) จำนวน 3 ราย ในเขตอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ