จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ อ.ชัยบาดาล และ อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ