จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพาะปลูกสวนชะอม, สวนกระท้อน GI ตลอดจนการสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน

     วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพาะปลูกสวนชะอม, สวนกระท้อน GI ตลอดจนการสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่เขตตำบลโพธิ์เก้าต้น (ประปาหมู่บ้าน) สวนกระท้อน GI ในหมู่ที่ 8 และ 9 ตำบลตะลุง สวนกระท้อน GI หมู่ 6 ตำบลตะลุง ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำลพบุรีลงคลอง 1 ขวา – 21 ขวา และคลอง 21 ขวา เพื่อให้เกษตรกรได้สูบน้ำไปช่วยเหลือพืชที่เพาะปลูกสวนกระท้อนต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ