จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

     วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายวชิระ เกตุพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เยี่ยมจุดบริการ อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกสำโรง พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข อปพร. และจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง

     ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้อห่วงใยในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ