จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ โรงพยาบาลบ้านหมี่

     วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่และโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตลอดจนติดตามการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด ของจังหวัดลพบุรี ต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ