จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ โรงพยาบาลลำสนธิ

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา14.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ โรงพยาบาลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ และโรงพยาบาลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อขยายเตียงเพิ่มมากขึ้นและเตรียมรองรับมือกับผู้ป่วยต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ