จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ การใช้มาตรการทำงานบริการทางสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในศาลจังหวัดลพบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ การใช้มาตรการทำงานบริการทางสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในศาลจังหวัดลพบุรี ระหว่างศาลยุติธรรมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ศาลแขวงลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ