จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

รับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง อ.พัฒนานิคม

  วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/จิตอาสา904 ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอพัฒนานิคม ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ปลัดเทศบาลตำบลดีลัง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง เพื่อรวบรวมปัญหา/ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเสนอผ่านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลั่นกรอง ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนทีจะเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ณ โดมอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ