จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

รประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี (ศปถ.จ.ลพบุรี)

     วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี(ศปถ.จ.ลพบุรี) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) จังหวัดลพบุรีและรับฟังแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลพบุรีต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ