จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

“พ่อเมืองลพบุรี” ลงพื้นที่แก้ปัญหาความยากจน

พระเทพเสนาบดี (เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี) คณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง และผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอโคกสำโรง แก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565
     วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, คณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดและอำเภอ ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งนำถุงยังชีพไปมอบให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ของอำเภอโคกสำโรง จำนวน 3 ครัวเรือน โดยรายแรก คือ นายผล สุขมั่น อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 105/5 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำโรง ตกเกณฑ์ในมิติด้านสุขภาพ เนื่องจากไม่มีการตรวจสุขภาพประจำปี และไม่ได้ออกกำลังกาย รายที่ 2 นางสาวเหมรัตน์ พ่วงเจริญ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 8 ตำบลวังเพลิง ตกเกณฑ์ในมิติด้านการศึกษา เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี รายที่ 3 นายบุญช่วย พ่วงเจริญ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ต.วังเพลิง ตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้ เนื่องจากมีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งอำเภอโคกสำโรงมีจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทั้งสิ้น 1,466 ครัวเรือน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการให้อำเภอโคกสำโรง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ดังกล่าวมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ