จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีแถลงสถานการณ์โควิด-19 ย้ำ ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรีต้องปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัด

     วันที่10 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ได้มีการ แถลงข่าวสถานการณ์การณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี โดยนายชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดีเป็นผู้แถลง นายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดีแถลงว่า ขณะนี้จังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 28 ราย โดยมีผู้ป่วยในระลอกใหม่ (เดือนเมษายน 2564) ที่มีความเกี่ยวข้องกับคัสเตอร์สถานบันเทิงย่านท่องหล่อ 6 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 4 ราย โรงพยาบาลอานันทมหิดล 1 คน และโรงพยาบาลโคกสำโรง 1 ราย ทั้งหมดมีอาการไม่น่าเป็นห่วง โดยทีมสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ได้เข้าสอบสวนโรคบุคคลใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 6 ราย และทำสะอาดสถานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี วันนี้ (10 เมษายน 2564) ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม
นายชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุข แถลงว่า ขณะนี้จังหวัดลพบุรีได้กำหนดมาตรการ การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรีสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 9 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และ ราชบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และแสกนคิวอาร์โค้ดกรอกข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดลพบุรี และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (Self Quarantine) และหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พัก14 วัน หรือจนกว่าจะออกจากจังหวัดลพบุรี ส่วนผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 9 จังหวัด ขอให้แสกนคิวอาร์โค้ดและกรอกข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดลพบุรี โดยเน้นย้ำว่าผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรีต้องปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัด
ส่วนการจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ พิธีสรงน้ำพระ งานบุญ งานประเพณี รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนาขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T หลีกเลี่ยงการจัดในสถานการณ์ที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดของสถานที่ และการรดน้ำ/สรงน้ำพระ ให้มีการเรียงแถวแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากโดยเป็นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal หรือจัดแบบเฉพาะครอบครัวส่วนการจัดงานสงกรานต์ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามขนาดของสถานที่ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวกลุ่มคนจำนวนมาก เช่นรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ จัดคอนเสิร์ต และกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการแล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการสังสรรค์ การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ