จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีเปิดโครงการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด – 19

     วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด – 19 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ในพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วย อำเภอโคกเจริญ ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ โรงพยาบาลสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง ตามพระราชดำริ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ