จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีเปิดบ้านแปซิฟิค (Pacific Open House)

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดบ้านแปซิฟิค (Pacific Open House) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-3 เมษายน 2564 ณ สถานีวิจัยและพัฒนา บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวโพด ชมแปลงข้าวโพดพันธุ์ใหม่ การจัดแสดงพันธุ์ผักหลากหลายชนิด ชมทุ่งทานตะวันบานและนิทรรศการด้านการเกษตร

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ