จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีเปิดการใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

     วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และเรือนจำกลางลพบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมการใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องตรวจจอประสาทตา พระราชทาน เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดในผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำกลางลพบุรี โดยการเอกซเรย์ปอดจำนวน 500 คนต่อวัน ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 และตรวจจอประสาทตาสำหรับผู้ต้องขัง ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีความเสี่ยง จำนวน 49 คน นอกจากนี้ ผู้ต้องขังรับใหม่จะได้รับการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล ทุก 1 เดือน ในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน เริ่มดำเนินการในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นี้

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ