จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

     วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
     ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 โดยให้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้สโปรดกระหม่อมในจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งจังหวัดลพบุรี มีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 29 ราย ประกอบด้วย
     – ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 10 ราย
     – ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 19 ราย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ