จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณท่าน้ำวัดพรหมาสตร์ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียน ปลาบ้า ปลายี่สก ปลากราย และกุ้งก้ามกราม
     นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ ประมงจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ