จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

     วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นำพุทธศาสนิกชน ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหารตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนนักเรียน และประชาชน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาวหวาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 11 รูป และประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ์ พระอารามหลวง วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนาเนื้อหาสำคัญของวันมาฆบูชา และเป็นผู้นำเวียนรอบพระอุโบสถ์ เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
     ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา บำเพ็ญศาสนกิจ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การเว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อมด้วย กาย วาจา ใจ และทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส รวมทั้งร่วมกันสืบทอดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ