จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

     วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานแด่พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าง ซึ่งจังหวัดลพบุรี โดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 ณ วัดชีป่าสิตาราม ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ