จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ตรวจฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

     วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้หารือราชการร่วมกับนายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนแบบบูรณาการแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ