จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมมอบผักปลอดภัยจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ณ วัดเสาธงทอง

     นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุทัศน์ หลีกพาล ประธานศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบผักปลอดภัยจากศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ บ้านบางขันหมากใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อ.เมือง จังหวัดลพบุรี ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้กับโรงครัววัดเสาธงทอง ตามโครงการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งจัดตั้งโดยพระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง โดยใช้พลัง “บวร” จิตอาสาในการส่งมอบอาหารปรุงสุกปลอดภัยให้แก่ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลอานันทมหิดล และโรงพยาบาลท่าวุ้ง ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
     ภายหลังจากการส่งมอบผักปลอดภัยแล้ว คณะได้ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกและส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 500 กล่อง

 

#CDDLOPBURI
#ChangeForGood
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ