จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

     วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือนแก่ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 4,000 ชุด โดยมี นายนิวัฒน์ รุงสาคร ผู้ว่าราชาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดลพบุรี
     โอกาสเดี่ยวกันนี้ องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ณ บ้านท่าดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ตั้งแต่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 23 หลังคาเรือน
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และทรงรับสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจิตอาสา เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุภัยพิบัติ ที่จะสร้างความเสียหาย และความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างทันท่วงที และทรงพระราชทานกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตที่อยู่ดีกินดี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ