จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี Kick Off “โครงการจังหวัดสะอาด” พัฒนาศาลากลางจังหวัดลพบุรี

    วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการจังหวัดสะอาด กิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2565 โดยบูรณาการส่วนราชการภายใน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ร่วมทำความสะอาด ทาสีฟุตบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ให้มีความสะอาด ร่มรื่น น่ามอง แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ