จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เร่งเดินหน้าระบายน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง


     วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานลพบุรี ลงพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่
     ปัจจุบันพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ตั้งแต่ ต.หนองเมือง จรด ต.เขาพระงามมีปริมาณน้ำท่วมขังที่ค้างอยู่ในทุ่งประมาณ 35 ล้าน ลบ.ม.
     จุดแรก บริเวณสะพานขาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ Hydro flow ขนาด 42 นิ้ว เพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุด เพราะน้ำเริ่มมีการเน่าเสีย
      จุดที่สอง บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองสนามแจง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อหาแนวทางในการสูบน้ำ ที่สถานีสูบน้ำปากคลองสนามแจง เพื่อให้น้ำท่วมขังอยู่ระบายให้มากที่สุด

     แผนการระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่ชุมชนบริเวณพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท–ป่าสัก
      1. ขอปรับลดการรับน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ จากอัตรา 140 เหลือ 120 ลบ.ม./วินาที (ประมาณ 2-3 วัน) เพื่อให้ระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก มีระดับต่ำลง และสามารถระบายน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ฝั่งซ้ายลงคลองชัยนาท-ป่าสัก ได้เร็วขึ้น

    2.  เร่งเดินเครื่องสูบน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน และเปิดบานระบายของสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำหนองเลา (เหนือบ้านไผ่ขวาง) ตามศักยภาพหรือความแตกต่างของระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก และในทุ่ง ซึ่งจะสามารถระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่ฝั่งซ้ายลงคลองชัยนาท-ป่าสักได

       3. การยกบานระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำ
            – ยกบานระบายน้ำ สถานีสูบน้ำปากคลองไม้เสียบ 
            – ยกบานระบายน้ำ สถานีสูบน้ำปากคลองสนามแจง
            – ยกบานระบายน้ำ สถานีสูบน้ำปากสะพานขาว 1
            – เครื่องสูบปากคลองสายห้วยแก้ว 2 เครื่อง 
            – เครื่องสูบปากสะตาแวว 1 เครื่อง 
            – เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สำนักเครื่องจักรกล   4 เครื่อง ขนาด 42 นิ้ว
            – ยกบานระบายน้ำป่าหนองเลา
     เมื่อระดับน้ำ ในคลอง ชัยนาท-ป่าสัก ปรับระดับลดลงประตูระบายน้ำก็สามารถระบายออกไปอย่างได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ